شیوه ساخت فاویکن سایت :: امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

شیوه ساخت فاویکن سایت

فاوآیکن همان تصویر کوچکی است که در قسمت جستجو در کنار سایت ها نمایش داده می‌شود.

برای ایجاد فاوآیکن میتوانید یک طول و عرض یک تصویر را به صورت 16 در 16 قرار دهید و سپس در جایی آپلود کنید و لینک مستقیم آن را در کد زیر وارد کنید یا اینکه از طریق سایت favicon.cc یک فاو آیکن بسازید و لینک آن را نیز ارائه می‌دهد.

سپس کد زیر را بعد از تگ <head> قرار بدهید.

<link href="لینک" rel="shortcut icon">

 

امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

ساعت ورود شما

امیرحسین دادگستر