شیوه سایز بندی طرح جلد کتاب در گوشی :: امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

شیوه سایز بندی طرح جلد کتاب در گوشی

ابتدا برنامه canva را نصب کنید

شما در برنامه کانوا میتوانید سایز طرح را بر اساس px یا mm یا...قرار دهید. 

حالا سایز جلد را چطور حساب کنیم؟ 

 

1-ابتدا سایز ورق ها را تبدیل به میلیمتر کنید

مثلا برگه رقعی که 17 در 24 سانتی متر هست باید بشود 170 در 240 میلیمتر.

2-به ارتفاع کتاب(240mm) 10 میلیمتر اضافه میکنیم

3-به 170mm فقط 5 میلیمتر اضافه میکنیم.

4-مجموع هر کدام را جدا حساب میکنیم(می‌شود 175 در 25)

5-حالا 175 را با عطف کتاب جمع میکنیم و در 2 ضرب میکنیم.

6-در برنامه کانوا کار جدیدی ایجاد کنید و ابعاد آن را روی میلیمتر تنظیم کنید و ابعادی که به دست آوردید را وارد کنید و سپس طراحی را آغاز کنید. 

روش محاسبه عطف کتاب:

فرمول های مختلفی برای محاسبه عطف کتاب وجود دارد.

 

امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

ساعت ورود شما

امیرحسین دادگستر